ถุงพลาสติกขนาดใหญ่-ถุงพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกขนาดใหญ่-ถุงพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกขนาดใหญ่-ถุงพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกขนาดใหญ่-ถุงพลาสติกกันสนิม
ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ปัญหาเรื่องการเกิดสนิมเหล็กเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งเวลาและต้นทุน พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยลดการสนิม หรือถุงพลาสติกกันสนิม
จากนั้นนำพลาสติกกันสนิมมาผ่านขั้นตอนในการซีลเพื่อทำให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม หรือที่รียกว่า”ถุงมุ้ง” เพื่อใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนโลหะต่างๆต่อไป

This entry was posted in ถุงพลาสติกขนาดใหญ่. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.