ถุงพลาสติกขนาดใหญ่-ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกค์ ถุงพลาสติกขนาดใหญ่นอกจากจะมีความสำคัญในการป้องกันเรื่องฝุ่นละออง ความร้อน ความชื้้นต่างๆอันเป็นจุดประสงค์ทั่วๆไปอยู่แล้ว แต่เนื่องจากชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความอ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิตย์ (Electro Static DisCharge) ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์เหล่านั้นได้ ดังนั้นถุงพลาสติกขนาดใหญ่นอกจากจะทำหน้าที่เช่นเดียวกับถุงพลาสติกทั้วไปคือต้องมีความเหนียว ความหนาในระดับที่ต้องการแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ หรือเรียกว่า ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

โดยถุงพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สามารถนำมาผลิตเป็นถุงพลาสติกขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกับถุงพลาสติกชนิด LDPE หรือ HDPE ทั้่วไปได้เช่นกัน คือนำมาผ่านการขั้นตอนการซีลด้วยความร้อนให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ

จากตัวอย่างรูปด้านบนเป็นตัวอย่างการใช้งานเพื่อคลุมตู้แร็คชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เนตเวิร์ค (Computer Server&Network Rack) ซึ่งต้องถูกส่งออกไปยังต่างประเทศ ต้องมีการขนส่งเป็นระยะทางไกลๆดังนั้นถุงคลุมสินค้าขนาดใหญ่จึงจำเป็นสำหรับงานนี้เพราะขนาดของตู้แร็คคือ 80x80x200cm นอกจากขนาดที่ใหญ่โตพอสมควรแล้ว ถุงพลาสติกที่นำมาใช้จะต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ได้อีกด้วย

ENDUPAK : เราคือผู้ผลิคถุงพลาสติกขนาดใหญ่ทีมีรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือในวงการเรียกกันว่า “ถุงมุ้ง” เนื่องจากรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายกับมุ้งที่ใช้กางนอน ดังนั้นจึงสามารถทำให้มีขนาดใหญ่ได้ตามต้องการ

This entry was posted in ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.