ถุงพลาสติกขนาดใหญ่-ถุงพีอี(LDPE)

ประเภทของถุงพลาสติกขนาดใหญ่-LDPE

ประเภทของถุงพลาสติกขนาดใหญ่-LDPE

ประเภทของถุงพลาสติกขนาดใหญ่
พลาสติกอีกประเภทนึงที่สามารถนำมาใช้ผลิตถุงพลาสติกขขนาดใหญ่ได้คือ พลาสติกประเภทแอลดีพีอี(LDPE-Lowdensity Polyethylene) หรือที่ตามท้องตตลาดทั่วไปเรียกว่า “ถุงเย็น” หรือ “ถุงพลาสติกเย็น” โดยถุงพีอี มีลักษณะค่อนข้างใส นิ่มและยืดหยุ่นได้ดี. ถุงผลิตจาก เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ
จะคุ้นเคยใช้กันอยู่บ่อยๆกับสินค้าที่มีความเย็นหรืออุณหภูมิต่ำ เช่นถุงใส่น้ำแข็ง ถุงใส่อาหาร หรือใช้บรรจุสินค้าที่ต้องการให้เห็นตัวสินค้าด้านในอย่างถุงซิปล็อคต่างๆ และด้วยคุณสมบัติด้านความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีจึง
ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนงานอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภันฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ใส่สายไฟ ใส่สมุดคู่มือมากับอุปกรณ์ต่างๆ

This entry was posted in ถุงพลาสติกขนาดใหญ่. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.