ถุงพลาสติกขนาดใหญ่นั้นแต่งเติมสารได้ด้วย

รูปประกอบตัวอย่างถุงพลาสติกที่มีการเติมแต่งสารต่างๆลงไปในถุงพลาสติก
รูปประกอบตัวอย่างถุงพลาสติกที่มีการเติมแต่งสารต่างๆลงไปในถุงพลาสติก

สารเติมแต่ง เป็นสารที่ใช้ผสมในพลาสติกเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ ของพลาสติกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน บริษัทฯ มีสารเติมแต่งหลายประเภท โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ในลักษณะผง หรือเม็ด นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สารเติมแต่งเหล่านี้สามารถผสมลงในผลิตภัณฑ์สี เช่น สีผง สีเม็ดเข้มข้นมาสเตอร์แบทซ์ หรือสีเม็ดสำเร็จรูปคอมปาวด์ได้ตามความต้องการ
ตัวอย่างคุณสมบัติเช่น สารดูดกลืนแสงยูวี, สารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้นอีกด้วย

This entry was posted in ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.