หมายเลขประจำตัวของพลาสติกหมายถึงอะไร ?

7 Types of Plastic that You Need to Know – Waste4Change

โดยทั่วไปแล้วนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกที่ผลิตออกมาให้เราใช้กันในทุกวันนี้จะมีสัญลักษณ์ระบุเอาไว้ที่ตัวของผลิตภัณฑ์เป็นหมายเลข 1-7 อยู่ในลูกศรสามเหลี่ยม ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าเป็น

พลาสติกประเภทไหน ดังนี้

หมายเลข 1 จะเป็นพลาสติกประเภท PETE มักใช้ทำขวดใสบรรจุน้ำดื่ม น้ำอัดลม เครื่องดื่มต่าง ๆ

หมายเลข 2 เป็น HDPE ใช้ทำขวดทึบบรรจุนมสด น้ำยาซักผ้า แชมพู เป็นต้น

หมายเลข 3 เป็น PVC มักจะใช้ทำขวดบรรจุน้ำมันพืช ที่ใช้กันมากก็คือ ถุงหูหิ้วที่ใช้ใส่ของกันนั่นเอง

หมายเลข 4 เป็น LDPE ใช้ทำถุงเย็นใส่อาหาร ขนม กาแฟเย็น ชาเย็นเป็นต้น

หมายเลข 5 เป็น PP ใช้ทำยางลบ หลอดดูด ขวดนมเด็ก ถุงร้อนสำหรับบรรจุอาหาร เป็นต้น

หมายเลข 6 เป็น PS เรียกกันทั่วไปว่าโฟม ใช้ทำกล่องสำหรับบรรจุอาหารต่าง ๆ ถ้วยที่ใช้แล้วทิ้ง ช้อน ส้อม มีด พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งเป็นต้น

หมายเลข 7 เป็นชนิดอื่น ๆ เช่น PC ใช้ทำเป็นขวดน้ำ เหยือกน้ำ ใช้บุกระป้องโลหะสำหรับใส่อาหาร เป็นถ้วยใส ช้อนส้อม มีดชนิดใส เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าเม็ดพลาสติกนั้นสามารถนำมาใช้ทำพลาสติกประเภทต่าง ๆ ได้มากมายตามการใช้งานด้านต่าง ๆ ดังนั้นจึงควรเลือกประเภทของเม็ดพลาสติกเพื่อนำมาใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยนั่นเอง

This entry was posted in ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.